Certificaat

U ontvangt de volgende documenten ten aanzien van de uitgevoerde werkzaamheden:

A. Logboek met daarin de volgende gegevens:
- Firmanaam en adresgegevens van uw organisatie.
- Omschrijving, serienummer en eventueel tagnummer van het instrument.
- Uitgevoerde werkzaamheden.
- Datum uitgevoerde kalibratie en eventueel het eerstvolgende kalibratiedatum.

B. Kalibratierapport met daarin de volgende gegevens:
- Omschrijving van uw instrument en onze gebruikte standaarden.
- Kalibratieresultaten met naam en handtekening van de uitvoerende specialisten.
- Naam en handtekening van de eindcontrolefunctionaris.

C. Kalibratiecertificaat met daarin de volgende gegevens:
- Datum uitgevoerde kalibratie en eventueel het eerstvolgende kalibratiedatum.
- Methode van kalibratie.
- Herleidbaarheid van de kalibratie.