DadolabManueel Isokinetisch Monsternamesysteeem
Om de Isokinetische condities van de emissiemonstername te kunnen waarborgen, is het noodzakelijk de snelheid in het kanaal te meten en de monsternamepomp bij te regelen naar het juiste debiet. De snelheid van de emissiestroom naar de buitenlucht wordt in de regel bepaald met een pitotbuis. Middels de drukverschilmeting met de L-pitot of S-pitot en de gekende dichtheid van het rookgas wordt de snelheid berekend. Deze dichtheid is afhankelijk van samenstelling van het gas en uiteraard de temperatuur. De temperatuur wordt doorgaans bepaald met een thermokoppel K. Debietsmetingen conform EN-ISO 16911 worden ook verricht met pitotbuizen en thermokoppels. Deze debietsmetingen zijn van belang om de uiteindelijke emissievracht te bepalen. Voor een isokinetische monsternamen wordt op basis van de snelheidsmeting het debiet bij de pomp bepaald zodat bij de aanzuignozzle van de monsternamelans dezelfde snelheid heerst als de snelheid van het rookgas.

Dadolab ST2ST2 snelheid- en debietsmeter (voor gebruik met pitotbuis en thermokoppel)
De ST2 is ontwikkeld voor het verrichten van snelheid- en debietmetingen conform EN-ISO 16911. De meetpunten worden bepaald conform EN 15259. De meter volgt deze berekeningen voor de plaatsbepaling van de pitotbuis. Naast deze metingen is tevens een programma voorzien voor het gemakkelijk handmatig kunnen verrichten van Isokinetische monsternames. Zelfs een lektest procedure is voorzien in de ST2. Programmering en uitlezing van de ST2 verloopt via een Android Applicatie. Via de App kunnen bibliotheken gevuld worden met gegevens over de meetlocaties en de pitotbuizen welke worden gebruikt. De eventueel benodigde correctiefactor voor wandeffecten (Wall Adjustment Factor) kan ook worden ingevoerd. De juiste schoorsteen en pitotbuis kunnen vooraf aan de metingen geselecteerd worden en automatisch worden de gewenste meetpunten geselecteerd alsmede de juiste snelheid- en debietsberekeningen uitgevoerd. Optioneel is de unit te voorzien met een 2e verschildruksensor waardoor simultane metingen mogelijk zijn van het betreffende meetpunt en een referentiepunt. Dit biedt oplossingen voor een goede herhaalbaarheidstest als omschreven in EN-ISO 16911. De ST2 is een complete micromanometer met thermokoppel uitlezing, met name gemaakt als perfect stuk gereedschap voor emissie- en debietsmetingen. Zelfs de hoek van de flow ten opzichte van de as van het kanaal kan hiermee bepaald worden middels de ingebouwde hellingmeter. Met behulp van de App zijn de metingen gemakkelijk uit te lezen uit het geheugen achteraf en direct door te importeren in bijvoorbeeld Excel of door te sturen per E-mail.

Dadolab QB1-0,5Constant Flow Monsternamepomp, model QB1
De QB1 is een compacte drukgecompenseerde constant flow monsternamepomp voorzien van flowmeters en droge gasmeter. Door de compactheid, robuustheid en eenvoud in gebruik zijn deze pompen ideaal in te zetten voor emissie en immissie monsternames. De pomp is leverbaar in debieten variërend tussen 0,2 en 30 l/min. De QB1 is, door het geringe gewicht en de compacte afmetingen, een praktisch systeem voor gebruik in het veld. De QB1 is een praktisch systeem in geval van service door de gebruiker daar het beschermingsfilter achter de inlaat direct toegankelijk is en gemakkelijk vervangen kan worden. Tevens kunnen de pomp en de gasmeter zeer eenvoudig door een ieder uitgewisseld worden. De condensaat opvang kan simpel geleegd worden zonder de unit te moeten demonteren.

RAVEBO gebruikt cookies om deze website gebruiksvriendelijker te maken. Deze cookies hebben uitsluitend functionele, communicatieve of analytische doeleinden. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie zie ons Cookie Statement.
Ok