MonsternamepompNiet alle stoffen en componenten zijn goed of gemakkelijk direct online te meten. Het is zelfs goed mogelijk dat in bepaalde specifieke gevallen het helemaal niet vereist is om continu een meetwaarde te genereren. Om verschillende redenen kan het nodig zijn discontinu een meting uit te voeren. Dit kan zijn vanuit kwaliteitswege, vanuit vergunningseisen of bijvoorbeeld vanuit veiligheid en gezondheid bij opstart of shutdown van een proces. Het nemen van monsters met aansluitende analyse in een laboratorium wordt nog steeds veel toegepast. Soms noodzakelijk omdat dit bij norm de referentiemethode betreft, of omdat er geen online instrument beschikbaar is voor een bepaalde toepassing. Soms de meest praktische methode, omdat het een niet continue meting betreft.

Op het gebied van het nemen van luchtmonsters en gasmonsters uit het proces of de emissiestroom zijn wij gespecialiseerd in levering en/of onderhoud van de benodigde apparatuur voor het nemen deze monsters. Wij kunnen u adviseren over de benodigde componenten en materialen. Dit kunnen de monsternamezakken zijn voor het nemen van procesmonsters, tot aan volledige bemonsteringssystemen voor bijvoorbeeld de isokinetische bemonstering voor de bepaling van stofemissie inclusief de benodigdheden voor de simultane monstername voor de emissie van gasvormige componenten. Voor de monsternames ten behoeve van blootstellingsmetingen op de werkplek voorzien wij in een compleet programma welke u vindt onder https://www.ravebo.nl/industrial-hygiene. Voor de bemonsteringen op het gebied van milieu en proces vindt u hier meer informatie.

Gerelateerd

Automatisch Isokinetische monstername

Automatisch Isokinetische monstername
Automatisch Isokinetische Monsternamepomp, Model ST5/ST5 Evo De ST5 is een zeer robuuste en compacte isokinetische monsternamepomp. Voor de ST5 Evo geldt dat de aanzuigpomp volledig gescheiden is van het meet- en regelsysteem. Slechts een aanzuigleiding en elektrische verbindingskabel zijn benodigd tussen de pompunit en de controle-unit. De ST5 / ST5 Ev... [Lees meer]

Manueel Isokinetische Monstername

Manueel Isokinetische Monstername
Manueel Isokinetisch Monsternamesysteem Om de Isokinetische condities van de emissiemonstername te kunnen waarborgen, is het noodzakelijk de snelheid in het kanaal te meten en de monsternamepomp bij te regelen naar het juiste debiet. De snelheid van de emissiestroom naar de buitenlucht wordt in de regel bepaald met een pitotbuis. Middels de drukverschilmeti... [Lees meer]

Milieu Immissie

Milieu Immissie
Voor het verrichten van Immissiemetingen is Ravebo B.V. actief op het gebied van de bemonsteringsapparatuur voor omgevingslucht en de online fijnstof monitoren. Dergelijke instrumenten worden veelal projectmatig of permanent in meetnetten ingezet voor het vaststellen van de kwaliteit van omgevingslucht. Ook voor stationaire arbeidsplaatsmetingen wordt dergel... [Lees meer]

Emissie Monsternamepompen

Emissie Monsternamepompen
Monsternamepompen Verschillende typen monsternamepompen zijn leverbaar in de range van 1 tot 50 liter/minuut. Dit kunnen losse lekdichte vacuümpompen zijn met bypass regelkraan, constant flow systemen met ingebouwde flowmeters, onderdrukmeter en droge gasmeter, maar ook automatische isokinetische monsternamepompen. Deze laatste regelt de pomp automatisch ... [Lees meer]

Gasmonsternamezakken

Gasmonsternamezakken
Het gebruik van gasbemonsteringszakken komt veelvuldig voor. De mogelijkheden in de uitvoeringen en materialen zijn vaak minder gekend. Dit is echter wel van belang voor de juiste keuze in de monstername applicatie en analyse. De zakken kunnen van gecoat aluminium of van kunststof zijn. Fluorpolymeer gaszakken (zoals Tedlar® en Altef) Monsternamezakken ve... [Lees meer]

RAVEBO gebruikt cookies om deze website gebruiksvriendelijker te maken. Deze cookies hebben uitsluitend functionele, communicatieve of analytische doeleinden. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie zie ons Cookie Statement.
Ok