Zuurstofanalysers: Meetprincipes zuurstofanalyse

Elektrochemische cel
Het werkingsprincipe van een elektrochemische cel is min of meer vergelijkbaar met die van een batterij: Zuurstof bereikt door diffusie het elektrolyt. Hierin vinden chemische reacties plaats, welke resulteren in een spanningsverschil tussen de anode en kathode. Dit spanningsverschil vertegenwoordigd een maat voor de zuurstofconcentratie. Dit type cel heefteen beperkte levensduur (6 maanden tot 2 jaar), maar is daarentegen zeer robuust en in een zeer brede range inzetbaar.


Zirkoniumdioxide cel

Een ZrO2 cel heeft de eigenschap zuurstofionen door te laten bij hoge temperaturen. Door gebruik te maken van een gekend referentiegas kan het ionentransport worden omgezet naar een concentratiesignaal. Deze cellen zijn duurzaam en onderhoudsvrij. Daar dit type meetcel verwarmd wordt, is deze niet overal toepasbaar en bestaat de kans dat aanwezige verontreinigingen resulteren in het “verbranden” van deze cel. /p>

Paramagnetische cel
Paramagnetisme cellen maken gebruik van de magnetische susceptibiliteit van zuurstof. Zuurstof wordt aangetrokken door een magnetisch veld. Als er geen extern magnetisch veld aangelegd wordt dan gedraagt het gas zich als een magneet zonder voorkeursrichting. De totale magnetisatie van de moleculen is dan gemiddeld nul. Als er een extern magnetisch veld wordt aangebracht dan richten de moleculen zich in de richting van het magneetveld en worden hierdoor aangetrokken. Paramagnetische cellen maken slim gebruik van deze eigenschap van zuurstof door in de analyser twee glazen bolletjes te plaatsen gevuld met stikstof (χ ≈-0,0005.10-5) te plaatsen met tussen de glazen bolletjes een spiegel. Als het gasmonster door de analyser wordt geleid richten de zuurstof moleculen zich in de richting van het magneetveld met als gevolg dat er een kracht wordt uitgeoefend op de glazen bolletjes. De spiegel wordt door deze kracht geroteerd. Door de verandering in oriëntatie van de spiegel te meten met behulp van licht is het mogelijk om de zuurstof concentratie zeer nauwkeurig te bepalen.

RAVEBO gebruikt cookies om deze website gebruiksvriendelijker te maken. Deze cookies hebben uitsluitend functionele, communicatieve of analytische doeleinden. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie zie ons Cookie Statement.
Ok