ZuurstofanalyzerVoor online zuurstofanalyse passen wij de systemen toe die gebruik maken van de volgende technieken: paramagnetische cellen, Elektrochemische cellen en Zirconiumdioxide cellen. Meetdiensten en laboratoria passen vaak Paramagnetische zuurstofanalyzers toe. Deze zijn zeer nauwkeurig en hebben een korte responstijd. Dit meetprincipe is de referentiemethode conform NEN-EN 14789 voor de controle van continue zuurstofmonitoren voor emissiemetingen. In geval van emissiemetingen is het van belang dat de zuurstofmeting correct en nauwkeurig gebeurt, zodat de juiste gecorrigeerde emissiewaarden voor de overige componenten worden gerapporteerd. De analyzers met de paramagnetische en met elektrochemische cel betreffen zogenaamde koude analyzers. Het monsternamegas behoort dus eventueel vooraf gekoeld en gedroogd te worden. Analyzers met de Zirkoniumdioxide cel meten verwarmd. Dit meetprincipe kan goed gecombineerd worden met een verwarmd FTIR gasanalyse systeem.

Loop je tegen een uitdaging aan?
Neem contact op met ons.