NDIR is een afkorting voor Non Dispersive Infra Red. Moleculen welke een voldoende groot dipoolmoment hebben absorberen infrarood licht. De opgenomen energie wordt omgezet in een beweging tussen de verschillende atomen in het molecuul. De mate van absorptie hangt af van de atomen in het molecuul en het type binding tussen de atomen. Een voorbeeld van enkele moleculen welke IR licht goed absorberen zijn water (H2O), Koolmonoxide (CO), Kooldioxide (CO2), Methaan (CH4) en Distikstofmonoxide of Lachgas (N2O). De grafiek geeft het infrarood spectrum weer van een gedeelte van de atmosfeer:

Loop je tegen een uitdaging aan?
Neem contact op met ons.

Afhankelijk van het molecuul zijn er meerdere gebieden in het infraroodspectrum waar de moleculen de energie absorberen. Als men kijkt naar één golflengte in het spectrum is het mogelijk om zeer kosteneffectief de concentratie van de moleculen te bepalen. Door selectie van de meest geschikte golflengte kan heel selectief een gasconcentratie worden bepaald. De mate van lichtabsorptie is recht evenredig met de concentratie volgens de Wet van Lambert-Beer.

Een schematische opbouw van een gasanalyse infrarood cel is als volgt:

Het sample gaat door een meetcel waarin het infrarood licht wordt geabsorbeerd. Vooraf aan de detectie wordt een optisch filter toegepast om de juiste golflengte te selecteren. Op de detector wordt enkel de specifieke golflengte gedetecteerd. Om de nauwkeurigheid te verhogen kunnen meerdere optische filters worden toegepast welke sequentieel voor detector geplaats worden en/of een permanente referentiemeting. Ook het behoud van een constante temperatuur van de meetcel en het toepassen van druk correcties komen ten goede van de nauwkeurigheid.

Niets missen van Ravebo?
Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

NDIR is een bewezen techniek en vaak heel goed toepasbaar voor enkelvoudige online gasconcentratie meting. NDIR meetcellen worden toegepast voor vele applicaties op het gebied van veiligheidsdetectie, arbeidsplaatsmeting, procesmeting en milieumeting. In veel applicaties wordt het meetprincipe uitgevoerd met meerdere cellen en gecombineerd met andere technieken binnen één instrument of opstelling: een multigasanalyser.