Ravebo B.V. heeft in samenwerking met Dado lab S.r.l. modificaties doorgevoerd aan een reeds bestaand product genaamd “Giano”. De Giano betreft een monstername unit voor het sequentieel bemonsteren van fijnstof in de buitenlucht conform NEN-EN12341.
Aanleiding hiervoor was aanvraag (aanbesteding) vanuit een overheidsinstantie voor de levering van een dergelijke unit (PM10 sequentieel monsternamesysteem), echter ook geschikt voor het extra bemonsteren van gasvormige PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen). Uiteindelijk worden deze units ingezet voor het vaststellen van de concentratie PAK in omgevingslucht. PAK’s komen zowel stofgebonden voor als gasvormig. 

Dado lab heeft een sequentieel monsternamesysteem ontwikkeld. De basis is een multifunctionele processor met filterwisselsysteem. Hiermee kunnen de monsternames worden geprogrammeerd en meetdata worden uitgestuurd. Deze processor met filterwisselsysteem kan geplaatst worden in een 19” racksysteem. De processor kan twee monsternamelijnen en twee filterwisselsystemen (simultaan) aansturen; het is dus bijvoorbeeld mogelijk om simultaan PM10 en PM2.5 monstername uit te voeren. Het filterwisselsysteem voor iedere lijn heeft een capaciteit van 21 filters. Voor stand-alone toepassing is het systeem verkrijgbaar ingebouwd in een geschikte buitenbehuizing met monsternamepomp(en). Het model Giano is een systeem waarbij met één monsternamelijn en één filterwisselsysteem is ingericht.

In nauwe samenwerking zijn een aantal modificaties doorgevoerd op de standaard Giano PMx sequentiële sampler om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen. Als gezegd is het nodig voor de bemonstering van de gasvormige PAK’s een absorptiecardridge te voorzien na het filter. In dit specifieke geval is het toegestaan met 1 cardridge te werken, daar een gemiddelde concentratie over meerdere dagen wordt bepaald. Een eis is wel dat de opslagtemperatuur voor zowel de bemonsterde filters als de absorptiecardridge op maximaal 23°C wordt gehouden. Om dit de kunnen garanderen wordt een luchtconditionering toegepast. Het is voor te stellen dat condensaat kan ontstaan na het bemonsterd filter als gevolg van hoge buitentemperaturen en hoge luchtvochtigheid. Om die reden is tevens een condensaatopvang voorzien voor de absorptiecardridge, zodat er “droog” gas door het absorptiemateriaal gaat.
Gezien het feit dat over langere periode monsters genomen worden (14 dagen) en niet geheel is in te schatten hoe hoog de weerstand over het absorptiepatroon wordt over de tijd, is een extra krachtige pomp toegepast met hoge capaciteit.
Een laatste vereiste was de volledige correctie voor het actuele monsternamedebiet van 2,3 m3/h. Hiermee doelen we niet alleen de juiste correctie naar temperatuur en druk, maar ook een correctie naar de variaties in de relatieve vochtigheid. Daar de software en firmware van DadoLab instrumentatie geheel in eigen beheer wordt gedaan, was dit vrijwel direct in de firmware van deze instrumenten te implementeren. Als extra is de unit voorzien van een interface met sensoren voor het meten van de windsnelheid en de windrichting. Dit kan waardevolle extra informatie zijn bij immissiemonstername. Tevens voorziet de firmware in het programmeren van monsternames afhankelijk van bepaalde windrichtingen.

Ravebo Staat Voor

Hoogst haalbare kwaliteit van de geleverde producten en diensten waarbij samenwerking met onze relaties gericht is op een langdurige samenwerking. Onze strategie is gericht op de continuïteit als een winstgevende organisatie waarbij wij op een verantwoorde wijze onze activiteiten uitoefenen. Het waarborgen van een goede reputatie en de betrokkenheid van onze medewerkers staat hoog in het vaandel. Wij streven, als aanbieder van technische niche producten, naar een toonaangevende positie in onze marktsegmenten.

Industry

Gespecialiseerde partner voor nagenoeg alle industriesegmenten op het gebied van: Gasbehandeling, Proceswaterkoeling, Gasanalyse en Vacuüm Transport & Afzuigsystemen.

Labs & Research

Ontwerpen, assembleren, installeren en service van analysers en complete systemen voor Procesmonitoring, -controle en -optimalisatie ten behoeve van procesautomatisering en emissiebeperking.

Industrial Hygiene

Levering, beheer, onderhoud & kalibratie (fabricaatonafhankelijk) van meetinstrumenten ten behoeve van Veiligheid, Arbeidshygiëne en Bedrijfsgeneeskunde.

Marine & Offshore

Service, calibration and technical spare parts supply as authorized agent for leading brands in the maritime industry.

Pharmacie

Apparatuur voor het verpakken van vloeistoffen door middel van steriliseren, afvullen, inspecteren en etiketteren voor ziekenhuizen en farmaceutische industrie.

Help
RAVEBO gebruikt cookies om deze website gebruiksvriendelijker te maken. Deze cookies hebben uitsluitend functionele, communicatieve of analytische doeleinden. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie zie ons Cookie Statement.
Ok Weigeren
Selecteer een afdeling.

Vul een naam in

Invalid Input

Invalid Input

Geef u bericht een onderwerp.

Voer een bericht in.

Invalid Input