In geval van continue emissie- of procesgasanalyse spreken we veelal over stationaire instrumenten voor de gasbemonstering, gasconditionering en gasanalyse. Om de continue emissies en/of procescondities te kunnen bewaken is vaak service op locatie gewenst. Ravebo heeft geïnvesteerd in nieuwe kalibratiestandaarden, onderdelenvoorraad, alsmede diverse aanvullende trainingen voor onze servicemedewerkers, om nog beter ingericht te zijn voor de service aan gasanalyse systemen en toebehoren. Uiteraard is het meest ideaal dat we de instrumenten van service kunnen voorzien in onze eigen goed geoutilleerde werkplaatsen. Echter, voor stationaire gasdetectie en –analyse systemen is dit meestal niet gewenst. Het verhelpen van storingen en het verrichten van de reguliere service moet op locatie plaatsvinden.

Voorafgaand aan het overeenkomen van een service-overeenkomst vindt meestal een 0-inspectie plaats. Bij stationaire systemen willen we goed de huidige technische status kunnen vastleggen, derhalve een passende aanbieding te kunnen maken voor de toekomstige opvolging van het periodieke onderhoud en kalibratie.
Ravebo voorziet in onderhoud en kalibratie op locatie van stationaire gasdetectiesystemen en van de online gasanalyse systemen voor proces- en emissiecontrole. Dit betekent onderhoud aan en controle van probes, verwarmde monsternameslangen, gaskoelers, monsternamepompen, flowmeters, gasanalysers, gasdetectietransmitters & -controllers enzovoorts.
Na ieder onderhoud wordt het eventueel bestaande logboek binnen uw organisatie aangevuld en ontvangt u een heldere rapportage van ons met daarin onder meer:
- Identificatie van de diverse componenten;
- Checklist status analyzers en/of detectors;
- Checklist status kritische componenten;
- Vervangen onderdelen;
- Uitgevoerde justeringen.

Ravebo Staat Voor

Hoogst haalbare kwaliteit van de geleverde producten en diensten waarbij samenwerking met onze relaties gericht is op een langdurige samenwerking. Onze strategie is gericht op de continuïteit als een winstgevende organisatie waarbij wij op een verantwoorde wijze onze activiteiten uitoefenen. Het waarborgen van een goede reputatie en de betrokkenheid van onze medewerkers staat hoog in het vaandel. Wij streven, als aanbieder van technische niche producten, naar een toonaangevende positie in onze marktsegmenten.

Industry

Gespecialiseerde partner voor nagenoeg alle industriesegmenten op het gebied van: Gasbehandeling, Proceswaterkoeling, Gasanalyse en Vacuüm Transport & Afzuigsystemen.

Labs & Research

Ontwerpen, assembleren, installeren en service van analysers en complete systemen voor Procesmonitoring, -controle en -optimalisatie ten behoeve van procesautomatisering en emissiebeperking.

Industrial Hygiene

Levering, beheer, onderhoud & kalibratie (fabricaatonafhankelijk) van meetinstrumenten ten behoeve van Veiligheid, Arbeidshygiëne en Bedrijfsgeneeskunde.

Marine & Offshore

Service, calibration and technical spare parts supply as authorized agent for leading brands in the maritime industry.

Pharmacie

Apparatuur voor het verpakken van vloeistoffen door middel van steriliseren, afvullen, inspecteren en etiketteren voor ziekenhuizen en farmaceutische industrie.

Help
RAVEBO gebruikt cookies om deze website gebruiksvriendelijker te maken. Deze cookies hebben uitsluitend functionele, communicatieve of analytische doeleinden. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie zie ons Cookie Statement.
Ok Weigeren
Selecteer een afdeling.

Vul een naam in

Invalid Input

Invalid Input

Geef u bericht een onderwerp.

Voer een bericht in.

Invalid Input