Voor het bepalen van de externe warmtebelasting worden in de praktijk vaak WBGT-meters ingezet. Deze meters bepalen de zogenaamde WBGT-index, welke een verkennende index betreft voor de externe warmtebelasting op de mens. Veel modellen zijn reeds verkrijgbaar; slechts enkele voldoen aan de eisen als gesteld in de EN-ISO 7243 (ondanks dat hier meestal wel aan gerefereerd wordt).
De WBGT-index wordt bepaald aan de hand van afgeleide parameters voor de grootheden luchttemperatuur, gemiddelde stralingstemperatuur, luchtsnelheid en absolute luchtvochtigheid. Deze afgeleide parameters zijn: natuurlijke natte-bol temperatuur, Tnw, (combinatie luchtsnelheid en absolute luchtvochtigheid) de zwarte-boltemperatuur, Tg, en in geval sprake is van zonbelasting (buiten) wordt tevens de basisgrootheid droge luchttemperatuur, Ta, meegewogen:

WBGTbinnen = 0,7 Tnw + 0,3 Tg

WBGTbuiten = 0,7 Tnw + 0,2 Tg + 0,1 Ta

De EN-ISO 7243 omschrijft duidelijk de eisen aan de diverse sensoren. De meting van de luchttemperatuur kan in principe met ieder geschikte sensor, mits deze is afgeschermd voor warmtestraling, doch voldoende luchtcirculatie rond de sensor blijft. In geval van de Heat Shield WBGT meter is deze sensor voorzien van een stralingsschild.
Voor de sensoren voor de tg en de Tnw bepaling mogen andere opnemers als gespecificeerd worden toegepast, mits kalibratie aantoont dat de resultaten identiek zijn. In de basis betreft de Tnw sensor een temperatuurvoeler voorzien van een natte kous vrij blootgesteld aan de buitenlucht en de Tg sensor een temperatuurvoeler in het centrum van een matzwarte bol met 15 cm diameter. Elke ander toegepaste sensor dient dus te worden gecorrigeerd naar de werkelijke waarde.
In geval van de Heat Shield WBGT bestaat de keuze een instrument aan te schaffen met de sensoren volledig conform de voorgeschreven sensoren uit de EN-ISO 7243 òf voorzien van een kleine 5 cm zwarte bol in plaats van de 15 cm bol. Het grootste voordeel van de 5 cm zwarte bol is de veel snellere responstijd. De Heat Shield WBGT corrigeert voor het gebruik van deze kleine zwarte bol. Het meest nauwkeurig gebeurt dit indien tevens de optionele luchtsneheidsprobe wordt toegepast. Wordt deze niet toegepast wordt voor de correctie uitgegaan van volledige natuurlijke convectie. Correctie van de zwarte boltemperatuur meting is relevanter naarmate men dichter bij de stralingsbron meet.
De norm EN-ISO 7243 schijft de meetspecificaties voor om tot een representatief gemiddelde waarde te komen. Grootheden welke variëren in tijd alsmede in plaats (hoogte) zijn hierin meegenomen. Ten aanzien van de factor tijd is het het makkelijkst de grootheden continu te bepalen, waardoor men gemakkelijk een representatief tijdgewogen gemiddelde kan bepalen over een representatieve periode. De Heat Shield WBGT meter is dan ook standaard voorzien van datalogging, waardoor dit eenvoudig toepasbaar is.

Voor de gemiddelde bepaling is vereist dat de homogeniteit in hoogte van de werkplek is aangetoond. Dit bij voorkeur middels gelijktijdige meting op 3 hoogtes. Indien de in-homogeniteit < 5% is, dan mag de gemiddelde WBGT-index bepaling op één hoogte uitgevoerd worden (“buikhoogte”). In andere gevallen èn bij meningsverschil in interpretatie van de analyse, dient op 3 hoogtes te worden gemeten en wordt de gemiddelde WBGT-index bepaald volgens onderstaande formule:

WBGT = (WBGThoofd + 2.WBGTbuik + WBGTenkels) / 4

In geval men een snelle bepaling wilt doen, kiest men de meethoogte waar de externe warmtebelasting het hoogst is. Men krijgt dan wel een te hoge waarde van de externe warmtebelasting.

Door de ingebouwde radio-technologie, kan de Heat Shield WBGT meter worden uitgebreid met twee extra draadloze WBGT stations. Dit maakt het simultaan meten op drie hoogten mogelijk en kan de correcte gemiddelde WBGT direct bepaald worden. Het bepalen van de WBGT-index volledig conform EN-ISO 7243 is hierdoor eenvoudig mogelijk!

Als eerder aangegeven kan de Heat Shield WBGT meter optioneel worden uitgebreid met een omnidirectionele hitte-draad probe voor de luchtsnelheidsmeting. In deze configuratie is het mogelijk achteraf andere thermische indices te bepalen zoals PMV/PPD conform EN-ISO 7730, PHS conform EN-ISO 7933 en IREQ volgens EN-ISO 11079.

Ravebo Staat Voor

Hoogst haalbare kwaliteit van de geleverde producten en diensten waarbij samenwerking met onze relaties gericht is op een langdurige samenwerking. Onze strategie is gericht op de continuïteit als een winstgevende organisatie waarbij wij op een verantwoorde wijze onze activiteiten uitoefenen. Het waarborgen van een goede reputatie en de betrokkenheid van onze medewerkers staat hoog in het vaandel. Wij streven, als aanbieder van technische niche producten, naar een toonaangevende positie in onze marktsegmenten.

Industry

Gespecialiseerde partner voor nagenoeg alle industriesegmenten op het gebied van: Gasbehandeling, Proceswaterkoeling, Gasanalyse en Vacuüm Transport & Afzuigsystemen.

Labs & Research

Ontwerpen, assembleren, installeren en service van analysers en complete systemen voor Procesmonitoring, -controle en -optimalisatie ten behoeve van procesautomatisering en emissiebeperking.

Industrial Hygiene

Levering, beheer, onderhoud & kalibratie (fabricaatonafhankelijk) van meetinstrumenten ten behoeve van Veiligheid, Arbeidshygiëne en Bedrijfsgeneeskunde.

Marine & Offshore

Service, calibration and technical spare parts supply as authorized agent for leading brands in the maritime industry.

Pharmacie

Apparatuur voor het verpakken van vloeistoffen door middel van steriliseren, afvullen, inspecteren en etiketteren voor ziekenhuizen en farmaceutische industrie.

Help
RAVEBO gebruikt cookies om deze website gebruiksvriendelijker te maken. Deze cookies hebben uitsluitend functionele, communicatieve of analytische doeleinden. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie zie ons Cookie Statement.
Ok Weigeren
Selecteer een afdeling.

Vul een naam in

Invalid Input

Invalid Input

Geef u bericht een onderwerp.

Voer een bericht in.

Invalid Input