Op 20 oktober jl. vond bij Ravebo B.V. een seminar plaats op het gebied van emissie monstername. In samenwerking met de firma’s DadoLab srl en JCT Analysentechnik GmbH zijn onze relaties ingelicht over achtergronden en toekomstverwachtingen op het gebied van stof- en gasmonstername, alsmede zijn producten met de laatste stand ter techniek gedemonstreerd. Zowel huidig in de markt zijnde producten, als prototypen van producten welke voor het eind van dit jaar zullen uitkomen.

Stefano Alberti van de firma DadoLab srl heeft achtergronden en implementaties gepresenteerd over isokinetische monstername gecombineerd met gasmonstername. Later op de dag presenteerde hij de komende ontwikkelingen en implementaties hiervan op instrumentgebied.

Philipp Zimmel van de firma JCT Analysentechnik GmbH heeft kort de basis toegelicht voor de monstername conditionering bij extractieve gasanalyse. In de middag is hij uitgebreid ingegaan op de draagbare systemen hiervoor. Als afsluiting een hele praktische presentatie over hoe om te gaan met deze equipment, met als gevolg een lange levensduur van deze instrumentatie èn een betrouwbare bescherming voor de analyser welke wordt toegepast.

Henk Luijsterburg van Ravebo B.V. heeft de achtergronden gepresenteerd van de EN-15259 en dan met name over de vaststelling van de homogene condities op het gebied van debiet en gasconcentratie en de daaruit volgende meetstrategie.

We kijken terug op een nuttige dag, zowel ten aanzien van de verdieping in de achtergronden van de materie, als ten aanzien van informatie over de beschikbare instrumentatie van nu en voor in de toekomst!

Ravebo Staat Voor

Hoogst haalbare kwaliteit van de geleverde producten en diensten waarbij samenwerking met onze relaties gericht is op een langdurige samenwerking. Onze strategie is gericht op de continuïteit als een winstgevende organisatie waarbij wij op een verantwoorde wijze onze activiteiten uitoefenen. Het waarborgen van een goede reputatie en de betrokkenheid van onze medewerkers staat hoog in het vaandel. Wij streven, als aanbieder van technische niche producten, naar een toonaangevende positie in onze marktsegmenten.

Industry

Gespecialiseerde partner voor nagenoeg alle industriesegmenten op het gebied van: Gasbehandeling, Proceswaterkoeling, Gasanalyse en Vacuüm Transport & Afzuigsystemen.

Labs & Research

Ontwerpen, assembleren, installeren en service van analysers en complete systemen voor Procesmonitoring, -controle en -optimalisatie ten behoeve van procesautomatisering en emissiebeperking.

Industrial Hygiene

Levering, beheer, onderhoud & kalibratie (fabricaatonafhankelijk) van meetinstrumenten ten behoeve van Veiligheid, Arbeidshygiëne en Bedrijfsgeneeskunde.

Marine & Offshore

Service, calibration and technical spare parts supply as authorized agent for leading brands in the maritime industry.

Pharmacie

Apparatuur voor het verpakken van vloeistoffen door middel van steriliseren, afvullen, inspecteren en etiketteren voor ziekenhuizen en farmaceutische industrie.

Help
RAVEBO gebruikt cookies om deze website gebruiksvriendelijker te maken. Deze cookies hebben uitsluitend functionele, communicatieve of analytische doeleinden. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie zie ons Cookie Statement.
Ok Weigeren
Selecteer een afdeling.

Vul een naam in

Invalid Input

Invalid Input

Geef u bericht een onderwerp.

Voer een bericht in.

Invalid Input