Het monitoren van de ammoniak concentratie is een onderwerp wat veelvoudig terugkomt bij onderzoeksinstituten. Ammoniak komt vrij bij de verschillende soorten van veehouderij, figuur 1. Een teveel aan ammoniak heeft negatieve effecten op het milieu. Hierdoor is de laatste decennia de interesse gewekt in het monitoren van ammoniak emissie. Door de emissies van ammoniak te meten wordt de emissie bijdrage van veehouderij in kaart gebracht en kan onderzoek worden gedaan naar reducerende maatregelen.

Figuur 1. Rundvee draagt voor een groot deel bij aan de ammoniak emissies.
Het meten van ammoniak is echter niet eenvoudig vanwege de oplosbaarheid en fysische eigenschappen van het gas. Het te meten gas bevat vaak veel water en andere gassen zoals methaan, waterstofsulfide en koolstofdioxide. Als het water condenseert dan lost ammonia hier goed in op. Waardoor het ammoniak niet meer als gas aanwezig zal zijn en het meten van ammoniak zo goed als onmogelijk wordt. Naast het zogenaamde “uitwassen” van ammoniak heeft de stof nog de eigenschap dat het “plakt” aan de gebruikte leidingen/slangen. Hierdoor vindt een zeer grote vertraging plaats tussen het moment van het innemen van het monster en het analyseren van het monster. Dit komt de betrouwbaarheid van de meting niet ten goede.
De bovenstaande problemen zijn het beste te voorkomen door een compleet verwarmd systeem te gebruiken, door boven het condensatiepunt te blijven zal geen uitwassing plaatsvinden en zal het “plakken” van ammoniak minimaal worden. Bij de FTIR technologie wordt gebruik gemaakt van een volledig verwarmd systeem, daardoor geniet dit systeem de voorkeur. Echter kan met FTIR diverse gassen simultaan gemeten worden.
Wanneer alleen interesse is in de ammoniak concentratie kan ook gebruik worden gemaakt van de NDIR techniek. Deze techniek is net al FTIR gebaseerd op de absorptie van infrarood licht. Echter wordt bij NDIR gekozen voor één golflengte waarbij absorptie plaats vindt karakteriserend voor ammoniak.

Figuur 2. De converter voor het omzetten van ammoniak naar stikstofoxide.
Echter is een NDIR analyser niet volledig verwarmt, waardoor het probleem van condensatie en ‘’plakken’’ een probleem wordt. Om dit te voorkomen kan gekozen worden om het ammoniak om te zetten in stikstofoxide. Stikstofoxide heeft als eigenschap dat het slecht oplosbaar is in water en dat het niet plakt aan de leidingen. Binnen de converter wordt ammoniak katalytisch omgezet in stikstofoxide. Omdat de katalysator een beperkte levensduur heeft moet de katalysator worden vervangen. De Levensduur van de katalysator wordt geschat op 20.000 ppm uren. Bij een gemiddelde blootstelling van 10 ppm zal de katalysator na circa 80 dagen moeten worden vervangen.
Een andere techniek die gebruikt kan worden is elektrochemisch meettechniek, hierbij reageert de te meten stof in de elektrochemische cel waardoor een spanningsverschil ontstaat tussen de kathode en de anode dit verschil vertegenwoordigd de concentratie. Dit principe is vergelijkbaar met de werking van een batterij, ook deze cellen moeten daardoor vervangen worden. De frequentie van het vervangen hangt af van de concentratie welke gemeten dient te worden.

Ravebo Staat Voor

Hoogst haalbare kwaliteit van de geleverde producten en diensten waarbij samenwerking met onze relaties gericht is op een langdurige samenwerking. Onze strategie is gericht op de continuïteit als een winstgevende organisatie waarbij wij op een verantwoorde wijze onze activiteiten uitoefenen. Het waarborgen van een goede reputatie en de betrokkenheid van onze medewerkers staat hoog in het vaandel. Wij streven, als aanbieder van technische niche producten, naar een toonaangevende positie in onze marktsegmenten.

Industry

Gespecialiseerde partner voor nagenoeg alle industriesegmenten op het gebied van: Gasbehandeling, Proceswaterkoeling, Gasanalyse en Vacuüm Transport & Afzuigsystemen.

Labs & Research

Ontwerpen, assembleren, installeren en service van analysers en complete systemen voor Procesmonitoring, -controle en -optimalisatie ten behoeve van procesautomatisering en emissiebeperking.

Industrial Hygiene

Levering, beheer, onderhoud & kalibratie (fabricaatonafhankelijk) van meetinstrumenten ten behoeve van Veiligheid, Arbeidshygiëne en Bedrijfsgeneeskunde.

Marine & Offshore

Service, calibration and technical spare parts supply as authorized agent for leading brands in the maritime industry.

Pharmacie

Apparatuur voor het verpakken van vloeistoffen door middel van steriliseren, afvullen, inspecteren en etiketteren voor ziekenhuizen en farmaceutische industrie.

Help
RAVEBO gebruikt cookies om deze website gebruiksvriendelijker te maken. Deze cookies hebben uitsluitend functionele, communicatieve of analytische doeleinden. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie zie ons Cookie Statement.
Ok Weigeren
Selecteer een afdeling.

Vul een naam in

Invalid Input

Invalid Input

Geef u bericht een onderwerp.

Voer een bericht in.

Invalid Input