Een koeltoren is een onderdeel van een installatie die dient om warmte van het proceswater terug te koelen.
Het terug te koelen proceswater stroomt aan de binnenzijde van de toren omlaag, door de koelpakketten, en kan daarbij warmte met de omgevingslucht uitwisselen. Deze eerder genoemde koelpakketten zijn bedoeld om koeloppervlakte te creëren waar vervolgens middels een grote luchtverplaatsing, door het gebruik van bijvoorbeeld een ventilator, water wordt teruggekoeld. Dit koelprincipe is ook wel bekend in de vorm van een kruisstroom- of tegenstroom koeltoren.

Doordat er een warmte uitwisseling plaats vindt, zal er door verdamping koelwater verloren gaan. Dit uit zich bijvoorbeeld in de vorm van de witte pluimen die men soms uit een koeltoren ziet komen. Dit water dient aangevuld te worden. Door de voortdurende verdamping hopen proces restanten zich op in het resterende circulerende water, dit wordt ook wel indikking genoemd. Dit vervuilde koelwater moet dan ook periodiek worden afgevoerd, oftewel er moet gespuid worden.
Een koeltoren, welk type dan ook, is een potentiële bron van bacteriën, waaronder legionella. Belangrijk hierin is dat er een goede waterbehandeling plaats vindt, met de daarbij behorende periodieke monstername en bijbehorende analyse.

De gebruikte componenten, zoals koelpakketten, druppelvangers etc. zijn aan ouderdom onderhevig. Deze zullen na verloop van tijd “verouderen”. Een gevolg hiervan is dat de koelcapaciteit van een dergelijke installatie ernstig terug kan lopen met als bijkomend gevolg een verlies van productie capaciteit.

Door een periodieke inspectie uit te voeren kunnen veel zaken voorkomen worden waarbij eventuele grote mankementen in een vroegtijdig stadium in kaart gebracht zijn. Deze dienst dient verleent te worden door een gespecialiseerde partner, Ravebo bv kan hierbij uitkomst bieden door bijvoorbeeld inspectie en onderhoud op ADHOC basis, ofwel een op maat gesneden beheersplan.

Ravebo Staat Voor

Hoogst haalbare kwaliteit van de geleverde producten en diensten waarbij samenwerking met onze relaties gericht is op een langdurige samenwerking. Onze strategie is gericht op de continuïteit als een winstgevende organisatie waarbij wij op een verantwoorde wijze onze activiteiten uitoefenen. Het waarborgen van een goede reputatie en de betrokkenheid van onze medewerkers staat hoog in het vaandel. Wij streven, als aanbieder van technische niche producten, naar een toonaangevende positie in onze marktsegmenten.

Industry

Gespecialiseerde partner voor nagenoeg alle industriesegmenten op het gebied van: Gasbehandeling, Proceswaterkoeling, Gasanalyse en Vacuüm Transport & Afzuigsystemen.

Labs & Research

Ontwerpen, assembleren, installeren en service van analysers en complete systemen voor Procesmonitoring, -controle en -optimalisatie ten behoeve van procesautomatisering en emissiebeperking.

Industrial Hygiene

Levering, beheer, onderhoud & kalibratie (fabricaatonafhankelijk) van meetinstrumenten ten behoeve van Veiligheid, Arbeidshygiëne en Bedrijfsgeneeskunde.

Marine & Offshore

Service, calibration and technical spare parts supply as authorized agent for leading brands in the maritime industry.

Pharmacie

Apparatuur voor het verpakken van vloeistoffen door middel van steriliseren, afvullen, inspecteren en etiketteren voor ziekenhuizen en farmaceutische industrie.

Help
RAVEBO gebruikt cookies om deze website gebruiksvriendelijker te maken. Deze cookies hebben uitsluitend functionele, communicatieve of analytische doeleinden. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie zie ons Cookie Statement.
Ok Weigeren
Selecteer een afdeling.

Vul een naam in

Invalid Input

Invalid Input

Geef u bericht een onderwerp.

Voer een bericht in.

Invalid Input