seminar ravebo_iaq_2012_2Donderdag 20 september jongstleden heeft bij Ravebo het seminar "Binnenklimaat en -luchtkwaliteit" plaatsgevonden. Diverse gastsprekers gaven toelichting op het gebied van binnenklimaatonderzoek.

Giulio Certo van LSI-Lastem Srl startte met presentaties hoe een juiste meetstrategie wordt uitgevoerd. Er is dieper ingegaan op de toepassing van de beschikbare sensoren welke vermeld staan in de norm ISO 7726. Aansluitend hierop is de logische stap gemaakt naar de interpretatie van meetwaarden conform onder meer de ISO 7730.

Direct aansluitend lichtte Arjan Otte van Arbo Unie BV een project uit de praktijk toe op gebied van heatstress situaties waarbij verschillende experimenten zijn uitgevoerd om de lichaamstemperatuur omlaag te brengen. Door het gebruik van de zogenaamde hitteregistratiepil is de mate van het effect van deze hulpmiddelen aangetoond.

Na een korte pauze is de dag voortgezet door Atze Boerstra van BBA Binnenmilieu BV. Tijdens deze presentatie genaamd "Binnenmilieu in kantoren: van klacht naar kans" werd gesproken over onder andere de voorwaarden waar een gezond binnenklimaat aan moet voldoen en hoe dit de productiviteit van de medewerkers positief kan beïnvloeden.

ravebo_seminar_iaq_2

 

Na de lunch en een korte rondleiding door de drie kalibratielaboratoria van Ravebo presenteerde Cindy Hendrycks van Mediwet vzw een praktijkcasus over opvolging van klimaatklachten, met name ten aanzien van temperatuur en tocht. Deze casus gaf duidelijk weer wat de psychosociale aspecten kunnen zijn die in een dergelijk onderzoek voor kunnen komen.

De dag werd afgesloten met een toelichting door Tom Geens van Provikmo vzw betreffende een grootschalig totaalonderzoek op het gebied van binnenklimaat. Deze presentatie gaf een uitstekend beeld hoe een compleet klimaatonderzoek uitgevoerd kan worden. Dit vanaf een gedegen vragenlijst, de nodige statistische analyses en de bepaling van de meetlocaties om een en ander te objectiveren.

Het seminar werd door een divers publiek bezocht uit zowel industriële omgeving als ook vanuit Nederlandse arbodiensten en Belgische preventiediensten. Uit de vele reacties hebben wij kunnen concluderen dat het voor een ieder een leerzame, aangename dag is geweest.

Ravebo Staat Voor

Hoogst haalbare kwaliteit van de geleverde producten en diensten waarbij samenwerking met onze relaties gericht is op een langdurige samenwerking. Onze strategie is gericht op de continuïteit als een winstgevende organisatie waarbij wij op een verantwoorde wijze onze activiteiten uitoefenen. Het waarborgen van een goede reputatie en de betrokkenheid van onze medewerkers staat hoog in het vaandel. Wij streven, als aanbieder van technische niche producten, naar een toonaangevende positie in onze marktsegmenten.

Industry

Gespecialiseerde partner voor nagenoeg alle industriesegmenten op het gebied van: Gasbehandeling, Proceswaterkoeling, Gasanalyse en Vacuüm Transport & Afzuigsystemen.

Labs & Research

Ontwerpen, assembleren, installeren en service van analysers en complete systemen voor Procesmonitoring, -controle en -optimalisatie ten behoeve van procesautomatisering en emissiebeperking.

Industrial Hygiene

Levering, beheer, onderhoud & kalibratie (fabricaatonafhankelijk) van meetinstrumenten ten behoeve van Veiligheid, Arbeidshygiëne en Bedrijfsgeneeskunde.

Marine & Offshore

Service, calibration and technical spare parts supply as authorized agent for leading brands in the maritime industry.

Pharmacie

Apparatuur voor het verpakken van vloeistoffen door middel van steriliseren, afvullen, inspecteren en etiketteren voor ziekenhuizen en farmaceutische industrie.

Help
RAVEBO gebruikt cookies om deze website gebruiksvriendelijker te maken. Deze cookies hebben uitsluitend functionele, communicatieve of analytische doeleinden. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie zie ons Cookie Statement.
Ok Weigeren
Selecteer een afdeling.

Vul een naam in

Invalid Input

Invalid Input

Geef u bericht een onderwerp.

Voer een bericht in.

Invalid Input