Ravebo Staat Voor

Hoogst haalbare kwaliteit van de geleverde producten en diensten waarbij samenwerking met onze relaties gericht is op een langdurige samenwerking. Onze strategie is gericht op de continuïteit als een winstgevende organisatie waarbij wij op een verantwoorde wijze onze activiteiten uitoefenen. Het waarborgen van een goede reputatie en de betrokkenheid van onze medewerkers staat hoog in het vaandel. Wij streven, als aanbieder van technische niche producten, naar een toonaangevende positie in onze marktsegmenten.

Industry

images/carousel/Industry-350x400.jpg

Gespecialiseerde partner voor nagenoeg alle industriesegmenten op het gebied van: Gasbehandeling, Proceswaterkoeling, Gasanalyse en Vacuüm Transport & Afzuigsystemen.

Labs & Research

images/carousel/Labs_Research-350x400.jpg

Ontwerpen, assembleren, installeren en service van analysers en complete systemen voor Procesmonitoring, -controle en -optimalisatie ten behoeve van procesautomatisering en emissiebeperking.

Industrial Hygiene

images/carousel/IndustrialHygiene-350x400.jpg

Levering, beheer, onderhoud & kalibratie (fabricaatonafhankelijk) van meetinstrumenten ten behoeve van Veiligheid, Arbeidshygiëne en Bedrijfsgeneeskunde.

Industry

images/carousel/Industry-350x400.jpg

Gespecialiseerde partner voor nagenoeg alle industriesegmenten op het gebied van: Gasbehandeling, Proceswaterkoeling, Gasanalyse en Vacuüm Transport & Afzuigsystemen.

Labs & Research

images/carousel/Labs_Research-350x400.jpg

Ontwerpen, assembleren, installeren en service van analysers en complete systemen voor Procesmonitoring, -controle en -optimalisatie ten behoeve van procesautomatisering en emissiebeperking.

Industrial Hygiene

images/carousel/IndustrialHygiene-350x400.jpg

Levering, beheer, onderhoud & kalibratie (fabricaatonafhankelijk) van meetinstrumenten ten behoeve van Veiligheid, Arbeidshygiëne en Bedrijfsgeneeskunde.

Marine & Offshore

images/carousel/Marine-350x400.jpg

Service, calibration and technical spare parts supply as authorized agent for leading brands in the maritime industry.

Pharmacie

images/carousel/Pharmacie-350x400.jpg

Apparatuur voor het verpakken van vloeistoffen door middel van steriliseren, afvullen, inspecteren en etiketteren voor ziekenhuizen en farmaceutische industrie.

Marine & Offshore

images/carousel/Marine-350x400.jpg

Service, calibration and technical spare parts supply as authorized agent for leading brands in the maritime industry.

Pharmacie

images/carousel/Pharmacie-350x400.jpg

Apparatuur voor het verpakken van vloeistoffen door middel van steriliseren, afvullen, inspecteren en etiketteren voor ziekenhuizen en farmaceutische industrie.

seminar emissie_analyseBij Ravebo te Brielle is op 13 juni jl. een seminar gehouden met als titel: Process & Emission measurement. Diverse gastsprekers en specialisten gaven toelichting op monsternametechnieken alsook op analyse middels direct uitleesbare apparatuur.

Henk Luijsterburg van Ravebo startte met een korte presentatie over het meten van gassnelheden en berekenen van debieten. Hierbij werden de natuurkundige achtergronden omtrent het meten met pitotbuizen, het bepalen van de rookgasdichtheid en het berekenen van de gassnelheid en het gasdebiet toegelicht. Dit sloot direct aan op de daaropvolgende presentatie van de heer Stefano Alberti, specialist van Tecora, omtrent isokinetische stofmonstername. Met name aan het kwaliteitsaspect van het regelmatig controleren van componenten en sensoren van een dergelijk systeem werd veel aandacht besteed.

Na een korte pauze vertelde zijn collega de heer Gilles Campagnola kort over de mogelijkheden van een "lange termijn" automatisch isokinetisch monsternamesysteem. Dergelijke systemen worden permanent geïnstalleerd en nemen het hele jaar door monsters over perioden van 2 tot 4 weken alvorens deze geanalyseerd worden. In praktijk worden deze vooral toegepast voor continue emissiemonstername ten behoeve van dioxine uitstoot bepaling. In de presentatie werden de resultaten van een TÜV onderzoek gepresenteerd van het zogenaamde DECS systeem van Tecora.

Na de lunch en een korte rondleiding door de kalibratielaboratoria van Ravebo werd de dag voortgezet met meetprincipes voor directe uitlezing van concentraties (proces)gassen. Het eerste deel van de middag werd er door de heer David Booth van ADC gas Analysis met name ingegaan op het meetprincipe en de mogelijkheden van Non Dispersive Infra Red (NDIR). Duidelijk werd dat op dit gebied heel veel mogelijk is en dat per applicatie gekeken moet worden of een en ander daadwerkelijk te realiseren is.

De dag werd afgesloten door een voorstelling van de zogenaamde Polaris FID door de heer Carlo Bruno van de firma Pollution. De Polaris FID is momenteel de compactste draagbare FID, welke tevens een aantal uren op de interne accu kan werken.

Het seminar werd door een divers publiek bezocht uit zowel industriële omgeving als ook vanuit geaccrediteerde laboratoria. Uit de reacties hebben wij kunnen concluderen dat het voor een ieder een nuttige en aangename dag is geweest.

Help
RAVEBO gebruikt cookies om deze website gebruiksvriendelijker te maken. Deze cookies hebben uitsluitend functionele, communicatieve of analytische doeleinden. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie zie ons Cookie Statement.
Ok
Selecteer een afdeling.

Vul een naam in

Invalid Input

Invalid Input

Geef u bericht een onderwerp.

Voer een bericht in.

Invalid Input

CV uploaden

Bestandsformaten: .doc, .docx, .pdf of .odt
Meerdere bestanden selecteren & uploaden mogelijk.
Maximale bestandsgrootte: 5MB.

Er moet minstens één bestand geselecteerd worden.
U moet akkoord gaan met het accepteren van onze voorwaarde.