Langs de A50 worden tijdelijk verschillende bomen en struiken aangeplant om te onderzoeken of zij de luchtkwaliteit verbeteren. Het is een initiatief van Stadsregio Arnhem Nijmegen en het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit van Rijkswaterstaat. Het is voor het eerst dat men in Nederland op deze schaal het effect van beplanting op de luchtkwaliteit onderzoekt. De Universiteit Wageningen voert de stofmetingen uit.

Het project is een eerste stap richting een model dat de effecten van groen op de luchtkwaliteit berekent. Eerder literatuur- en laboratoriumonderzoek toonde aan dat groen een positieve bijdrage kan leveren aan verlaging van de concentraties fijn stof en stikstofdioxide in de lucht. Dit onderzoek moet uitwijzen of deze conclusies in de praktijk waar blijken.

Het stuk land langs de snelweg bij Valburg is ingericht met verschillende soorten beplanting. Twee proefvakken van 10 bij 100 meter zijn aangepland met naald- en loofbomen. De verwachting is dat verschillende eigenschappen van deze bomen verschillend scoren in het afvangen van fijn stof en stikstofdioxide. Een derde proefvak heeft geen beplanting om te kunnen bepalen wat er in deze situatie met de luchtkwaliteit gebeurt.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit dat een opdracht is van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM.

Voor de fijnstofmetingen worden elektronische constant flow pompen ingezet met LVS PM10 en PM2,5 monsternamekop. De toegepaste samplers zijn gekozen vanwege de hoge nauwkeurigheid van het aanzuigdebiet en bemonsterd volume (2%). Daarnaast maakt de zeer krachtige (6 m3/uur) roterende pomp het mogelijk om zeer lange, (100 m) monstername leidingen toe te passen. Het was tevens van doorslaggevende betekenis dat deze pompen voor meerdere verschillende projecten inzetbaar zijn. Zo zijn deze met succes reeds eerder ingezet bij emissiemetingen in stallen.

Ravebo Staat Voor

Hoogst haalbare kwaliteit van de geleverde producten en diensten waarbij samenwerking met onze relaties gericht is op een langdurige samenwerking. Onze strategie is gericht op de continuïteit als een winstgevende organisatie waarbij wij op een verantwoorde wijze onze activiteiten uitoefenen. Het waarborgen van een goede reputatie en de betrokkenheid van onze medewerkers staat hoog in het vaandel. Wij streven, als aanbieder van technische niche producten, naar een toonaangevende positie in onze marktsegmenten.

Industry

Gespecialiseerde partner voor nagenoeg alle industriesegmenten op het gebied van: Gasbehandeling, Proceswaterkoeling, Gasanalyse en Vacuüm Transport & Afzuigsystemen.

Labs & Research

Ontwerpen, assembleren, installeren en service van analysers en complete systemen voor Procesmonitoring, -controle en -optimalisatie ten behoeve van procesautomatisering en emissiebeperking.

Industrial Hygiene

Levering, beheer, onderhoud & kalibratie (fabricaatonafhankelijk) van meetinstrumenten ten behoeve van Veiligheid, Arbeidshygiëne en Bedrijfsgeneeskunde.

Marine & Offshore

Service, calibration and technical spare parts supply as authorized agent for leading brands in the maritime industry.

Pharmacie

Apparatuur voor het verpakken van vloeistoffen door middel van steriliseren, afvullen, inspecteren en etiketteren voor ziekenhuizen en farmaceutische industrie.

Help
RAVEBO gebruikt cookies om deze website gebruiksvriendelijker te maken. Deze cookies hebben uitsluitend functionele, communicatieve of analytische doeleinden. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie zie ons Cookie Statement.
Ok Weigeren
Selecteer een afdeling.

Vul een naam in

Invalid Input

Invalid Input

Geef u bericht een onderwerp.

Voer een bericht in.

Invalid Input